Hizmet Şartları

Önsöz

Bu Kullanım Şartları (bundan sonra "genel koşullar" veya "HŞ" olarak anılacak), Urbest şirketi tarafından geliştirilen Urbest uygulamasının sunulma koşullarını ve Kullanıcı tarafından Hizmetin kullanım koşullarını tanımlamayı amaçlamaktadır.

Bu Urbest uygulaması, Urbest'in tescilli markası olan Urbest'e aittir.

Urbest'i kullanmak için, bu Şartları okuduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz.

Kullanıcı, yasal yaşta olduğunu veya ebeveyn onayına sahip olduğunu ve böylece Urbest uygulamasının Hizmetlerine erişimine olanak tanıyan yasal kapasiteye sahip olduğunu beyan eder. Taraflar, ilişkilerinin yalnızca bu GC tarafından yönetileceği konusunda anlaşmaktadır, bu GC Uygulama üzerinden erişilebilir durumdadır.

Hizmetleri kullanmak, bu GC'nin danışılmasını ve önceden kabul edilmesini gerektirir.

Bu bağlamda, Kullanıcı, bu GC'nin içeriğiyle ilgili anlaşmasının, çevrimiçi Hizmetlere erişmek istediği sürece, bu belgenin el yazısı imzasını gerektirmediğinin tamamen farkında olduğunu kabul eder. Uygulamada gezinme, Kullanıcı tarafından bu Şartların tam ve kayıtsız kabulü anlamına gelir.

Bu C.G.U. değişikliğe tabi olabilir.

Bu nedenle, Hizmetleri herhangi bir kullanım için geçerli olan C.G.U'nun, kullanım sırasında Uygulamada yürürlükte olanlar olduğu anlaşılır.

Bu C.G.U.'nun yayınlanma tarihi, etkin tarih olarak kabul edilir.

Yeni C.G.U.'nun yürürlüğe girmesinden sonraki herhangi bir kullanım, bu nedenle bu yeni C.G.U.'ya tabidir.

Kullanıcının bu C.G.U.'yu kaydetme veya düzenleme seçeneği vardır, bu belgenin hem yedeklenmesi hem de düzenlenmesinin yalnızca kullanıcının sorumluluğunda olduğu belirtilmelidir.

HŞ'ye uyulmaması durumunda, Urbest, çıkarlarını korumak için muhtemel herhangi bir önlemi alma hakkını saklı tutar ve özellikle bunun uygulanmasını sağlamak için. Bu amaçla, Urbest, Kullanıcıyı Uygulamanın sivil veya cezai sorumluluğunda dava edebilir.

Urbest tarafından açıkça kabul edilmeyen herhangi bir karşı koşul uygulanamaz. Urbest'in bu C.G.U'nun mevcut hükümlerinden birini kullanmaması, daha sonra kullanmak için vazgeçmesi anlamına gelmez.

Tanımlar

 • Uygulama / Mobil Uygulama: Uygulama, Android veya iOS'ta Urbest mobil uygulamasını, www.urbest.io web sitesini ve Urbest kaynak kodunu kullanan herhangi bir arayüzü ifade eder.
 • Hizmetler: Müdahale talebi oluşturmak, takip etmek veya değiştirmek için Urbest'e erişim, mesajlar ve ekler göndermek ve bunları danışmak.
 • Kullanıcı: Kullanıcı, Urbest uygulamasını veya Urbest tarafından sunulan hizmetlerden birini kullanan herhangi bir kişidir.
 • Üye: "Üye" terimi, Urbest'te tanımlanmış bir kullanıcıya atıfta bulunur.
 • Hesap: Kullanıcının kayıt olurken açtığı ve Kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak eriştiği kişisel bir hesap.
 • İçerik: "Kullanıcı İçeriği" terimi, uygulamanın farklı bölümlerinde Kullanıcı tarafından iletilen verilere atıfta bulunur. Kullanıcılar, kişisel verilerinin kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Veri kaldırma talebinde bulunmak için, kullanıcılar uygulama içindeki işlevselliği kullanmalıdır. Urbest, bu talepleri en fazla 5 iş günü içinde işleyecektir.
 • Sorun Verilerinin Anonimleştirilmesi: Urbest, kullanıcı tarafından bildirilen sorunlarla ilgili verilerin anonimleştirilmesine taahhüt eder. Bu, tüm PII verilerini (e-posta, telefon, isim, avatarlar) içerir. Bu anonimleştirilmiş veriler, kullanıcıların kimliklerini açığa çıkarmadan istatistiksel analiz, hizmet iyileştirme vb. amaçlar için kullanılabilir. Anonimleştirme süreci, iç güvenlik veri gizliliği standartlarına uyacaktır.

1. Hizmet

Urbest, işbirlikçi ekonominin iletişim aracıdır.

Eğlenceli, ergonomik ve ücretsiz olarak, Urbest sayesinde binanızın ve çevrenizin bir aktörü olacaksınız.

Urbest, herkes için yeni bir ağdır, ister sakin, çalışan, ister vatandaş olarak.

Urbest özellikle şunları sağlar:

 • sosyal bağların oluşturulması
 • konut sitenizdeki veya şehrinizdeki olayların bildirilmesi
 • konut sitenizin veya şehrinizin önemli belgelerini bulma
 • çalışmalar hakkında gerçek zamanlı bilgilendirme
 • binaların dijital arşivlerini oluşturma

Hizmetlerin uygulanması kapsamında, Urbest coğrafi konumlandırma hizmetleri kullanmaktadır.

2. Bütünlük

Mevcut C.G.U., Uygulamaya erişim ve Hizmetlerin kullanımı açısından Tarafların tüm yükümlülüklerini ifade eder.

Kullanıcı, söz konusu belgeleri okuduğunu, anladığını ve Uygulamada basit elektronik kabulleriyle açıkça ve çekincesiz kabul ettiğini beyan eder.

3. Amaç ve Süre

Mevcut C.G.U., Urbest tarafından çevrimiçi olarak sunulan Hizmetlerin kullanımıyla ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Mevcut C.G.U., Uygulamaya ve/veya Hizmetlere erişim tarihinde yürürlüğe girer. Mevcut C.G.U., Uygulamaya ve/veya Hizmetlere erişim süresi boyunca geçerlidir.

4. Kayıt ve Hizmetlerin Kullanımı

Urbest'in kullanımı aşağıdaki önkoşulları gerektirir:

 • Urbest ile uyumlu iOS veya Android işletim sistemine sahip ve wi-fi bağlantısı veya 3G / 4G ile donatılmış Mobil Uygulamayla uyumlu bir akıllı telefon modeline sahip olmak
 • İnternet bağlantısına sahip olmak
 • Mobil Uygulamaya erişim sağlamak için İnternet erişimine izin veren bir telefon aboneliğine sahip olmak
 • Geçerli bir e-posta adresine sahip olmak
 • Reşit olmak

Kullanıcı, uygulamayı kişisel ve ticari olmayan kullanım için kullanmayı kabul eder.

Kayıt olurken, kullanıcı, Urbest hesabı tutma ile ilgili herhangi bir önleme tabi olmadığını, yalnızca bir hesaba sahip olduğunu ve bu hesabın kullanımını üçüncü şahıslara devretmemeyi beyan eder.

Her durumda, Urbest şirketi, yukarıda belirtilen önkoşulları karşılamayan kişilerin hizmete kayıt olmaları durumunda sorumlu tutulamaz. Urbest, bu koşulları karşılamayan herhangi bir hesabı silme hakkını saklı tutar.

Hizmetler, çevrimiçi kayıt sonrasında herhangi bir Kullanıcıya sunulmaktadır.

Kayıttan sonra, Kullanıcı Hesabına ve ilişkili Hizmete erişim hakkına sahiptir. Kullanıcının kayıt işlemi birkaç adımda yapılır:

 • Urbest'te "Kullanıcı" Hesabı oluşturulması;
 • Uygulamadaki kayıt formunun farklı alanlarının doldurulması;
 • Kullanıcı Hesabının nihai onayı.

Gerekirse, Kullanıcının kayıt işlemi doğrudan Facebook hesabı üzerinden de yapılabilir.

Son olarak, Urbest, Kullanıcı tarafından iletilen verileri hizmeti iyileştirmek amacıyla istatistiksel amaçlar için kullanma hakkını saklı tutar. Uygulanabilir olduğu durumlarda, istatistiksel amaçlar için kullanılan verilerin önceden anonimleştirileceği belirtilir.

5. Hizmetlerin Değiştirilmesi ve Sonlandırılması

Urbest, özellikle teknik gelişmelere bağlı olarak, hizmetlerin önemli işlevlerinin ve kalitesinin korunması veya değiştirilmemesi konusunda herhangi bir garanti olmaksızın, tüm silme, değişiklik ve iyileştirmeleri dilediği şekilde yapma hakkını saklı tutar. Hizmetleri haber vermeden veya tazminat ödemeden sağlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, bu konuda Urbest'i herhangi bir sorumluluktan muaf tutar ve sonuç olarak ona karşı tüm talep ve / veya işlemlerden feragat eder.

Ayrıca, Urbest, özellikle teknolojik gelişmeye veya Hizmetlerin sürekliliğine ilişkin bakım operasyonlarını gerçekleştirmek için, haber vermeden veya tazminat ödemeden Hizmetlere geçici olarak erişimi askıya alma hakkını özellikle saklı tutar.

Hizmetlerdeki geçici kesintiler, mümkün olduğunca Uygulama üzerinden önceden bildirilecektir.

Urbest ayrıca, haber vermeden veya tazminat ödemeden Hizmetleri sonlandırma hakkını saklı tutar.

Urbest ile diğer şirketler arasında bir ortaklık durumunda, kullanıcının girişimiyle, kişisel verilerle ilgili unsurlar ortağa gönderilebilir.

6. İyi Davranış Kuralları

Urbest'in kullanımı, hesaplarına erişimin kesilmesi veya tamamen silinmesi riski altında, Kullanıcıların saygı göstermeyi taahhüt ettikleri iyi davranış kuralları tarafından yönetilir. Bu liste tükenmez ve Urbest bu listeyi herhangi bir zamanda tamamlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, Uygulamaya erişimi, Hizmetleri kullanımı ve Verilerinin sağlanmasında kötüye kullanım olmadığını ve yasa dışı işlem yapmadığını eder.

Bu bağlamda, Kullanıcı özellikle şunları kabul eder:

 • Hizmetleri ve Uygulamayı yasalara uygun ve kamu düzenine ve ahlaka saygılı bir şekilde kullanmak;
 • Urbest ve/veya ortaklarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek;
 • Tüm üçüncü tarafların ve/veya diğer herhangi bir Kullanıcının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek;
 • Kayıt sırasında yanlış veri sağlamamak;
 • Urbest'in ticari çıkarlarına aykırı hareket etmemek;
 • Hizmetler için Urbest tarafından başlangıçta planlanan ve sunulan kullanımı değiştirmemek;
 • Siteyi, Hizmetleri veya başkalarının gizlilik haklarını ihlal eden herhangi bir veriyi kullanmamak.

Kullanıcılar tarafından sağlanan ve kamuya açık hale getirilen tüm bilgi ve katkılar, Urbest tarafından doğrulanamaz. Kullanıcıların, bu Şartlarda belirtilen kurallara uymayan içeriği Urbest'e bildirmesine izin veren bir raporlama özelliği sağlanmıştır.

Bir katkıyla ilgili bir iddia durumunda, Kullanıcı, Urbest'i şu adresten bilgilendirmeyi taahhüt eder: hugo@urbest.io.

7. Hizmet Erişiminin Askıya Alınması

Urbest, özellikle Kullanıcının bu C.G.U.'ya uymaması durumunda, Kullanıcının Hizmetlere ve Hesabına erişimini bildirimsiz veya tazminat olmaksızın askıya alma hakkını saklı tutar.

8. Sorumluluklar

a) Urbest / Urbest

Urbest Uygulamasının bir araç ve iletişim bağı olarak tasarlandığı hatırlatılır. Dolayısıyla Urbest, sadece bir ev sahibidir ve ilgili yöneticilerin kendi yükümlülükleri veya görevlerinde yerini almak amacıyla tasarlanmamıştır.

Urbest Uygulaması, dış bireyler ve/veya yasal varlıklar tarafından sağlanan bilgileri veya Urbest tarafından geliştirilmemiş diğer İnternet sitelerine veya bloglara olan hiperteks bağlantılarını içerir. Sağlanan içerik, bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgileri akıllıca ve eleştirel bir şekilde kullanmak Kullanıcının sorumluluğundadır. Urbest, üçüncü taraflar tarafından yapılan bilgi, görüş ve önerilerden sorumlu tutulamaz.

Uygulamanın kullanımı tamamen Kullanıcının kendi riskindedir. Urbest, yayılan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba gösterse de, platformda yayınlanan bilgilerin doğruluğunu, gerçekliğini veya eksiksizliğini garanti edemez. Bu nedenle, Urbest, Hizmetlerin kullanımından doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Özellikle, Urbest aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır:

 • üçüncü tarafların eylemleri ve davranışları;
 • Hizmetleri kullanamama;
 • Hizmetlerin üçüncü bir taraf tarafından düzensiz kullanımı. Urbest, Kullanıcılara mevcut ve doğrulanmış bilgiler ve araçlar sunar, ancak belirli bilgilerin hatalarından veya kullanılamamasından sorumlu tutulamaz. Uygulamanın Kullanıcılarından, hugo@urbest.io adresine bir e-posta göndererek herhangi bir eksiklik, hata veya düzeltmeyi bildirmelerini rica ediyoruz.

b) Kullanıcı

Kullanıcı, Hesabının oluşturulması sırasında sağlanan iletişim bilgilerinin gizliliğini koruma konusunda tek sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Kimlik bilgilerini yetki verilmiş veya verilmemiş herhangi biri tarafından yapılan Hesapla ilgili etkinliklerden tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

Bir Hesabın hacklenmesi, bir hırsızlık sonrasında veya iletişim bilgilerinin yetkisiz ifşa edilmesi durumunda, Kullanıcı, erişimini mümkün olduğunca hızlı bir şekilde değiştirmeli ve hugo@urbest.io ile iletişime geçmelidir.

9. CNIL Beyanı

Urbest, 2152169 numarası altında CNIL'e basitleştirilmiş bir beyan konusu olmuştur. Urbest şirketi verilerin alıcısıdır. 6 Ocak 1978 tarihli "Informatique et Libertés" yasasının değiştirilmiş hali uyarınca, size ait bilgilere erişme, düzeltme ve silme hakkına sahipsiniz, bu hakkınızı hugo@urbest.io adresine başvurarak kullanabilirsiniz. (CNIL - www.cnil.fr).

Bu Hizmet Şartları ile anlaşarak Gizlilik Politikamızı da kabul etmiş olursunuz.

10. Fikri Mülkiyet

Uygulamanın genel yapısı, Hizmetler ve bunları oluşturan tüm unsurlar (özellikle form, logolar, alan adları, fotoğraflar, resimler, metinler gibi) Urbest ve/veya ortaklarının münhasır mülkiyetindedir. Bu unsurlar, fikri mülkiyet ve diğer yasalar, özellikle telif hakkı yasaları dahil olmak üzere korunmaktadır. Herhangi bir kişi ve özellikle Kullanıcı, bu unsurları yalnızca Hizmetlerin kullanımı bağlamında, C.G.U'nun hükümlerine uygun olarak kullanabilir. Urbest'in açık izni olmaksızın Uygulamanın, Hizmetlerin ve/veya bunları oluşturan unsurların (yukarıda açıklandığı gibi) herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılması yasaktır ve fikri mülkiyet kanununun L. 335-2 ve devamı maddeleri uyarınca cezalandırılabilir bir ihlal oluşturur.

11. Bir Maddede Geçersizlik

Bu GC'nin hükümlerinden birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanabilir olmaması durumunda, diğer hükümler değişmeden uygulanabilir olmaya devam edecektir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu kullanım şartlarının yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık Fransız hukukuna tabidir.

Uzlaşmazlık durumunda, anlaşmazlık Caen Ticaret Mahkemesi'ne sunulacaktır.